Om de best mogelijke zorg te verlenen, zal Bij het Kruispunt altijd een kennismakingsgesprek met jou en jouw betrokken netwerk aangaan, zodat je een zo helder mogelijk beeld krijgt van de mogelijkheden van Bij het Kruispunt. In de woonvorm Bij het Kruispunt wonen cliënten met verschillende problematiek en hulpvraag. Wij kijken samen naar wat je nodig hebt en samen schatten we in of wij dit kunnen bieden.
We hebben de expertise in huis om goede zorg te verlenen, maar werken graag samen met ggz behandelaren / FACT-team / ggz Eleos / e.a., om een zo passend mogelijk zorgaanbod te doen.

Onze woonlocatie kenmerkt zich door de huislijke sfeer, en wij hebben als begeleiding een christelijke geloofsovertuiging. Dat betekent niet dat alleen christenen welkom zijn om hier te wonen, maar het vraagt wel respect naar elkaar toe, over hoe er met het geloof wordt omgegaan en gesproken.

Bij het Kruispunt wil de best mogelijk zorg bieden, maar dan wel passend bij jou. De zelfredzaamheid is hierin belangrijk en dat willen we vergroten of minimaal zo houden. Alles wat je zelf kan, dat willen en zullen we stimuleren en motiveren. Het is belangrijk dat je open staat voor begeleiding van Bij het Kruispunt en je kunt houden aan afspraken; dit is de basis voor een stabiele samenwerking.

Bij het Kruispunt biedt zorg aan volwassen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Dit is een hele brede omschrijving, maar omvat precies de doelgroep in onze woonvorm. Bij het Kruispunt kan heel veel zorg bieden, maar we zijn niet voor iedereen de juiste plek. Benieuwd of wij mogelijk de juiste plek voor jou zijn? Onderstaand een overzicht van wat wij wel en niet kunnen bieden.

 • Je hebt een passende indicatie vanuit de WMO of WLZ.
 • Het kan zijn dat je af en toe boos bent en je emoties niet helemaal onder controle hebt, dit is niet erg, dit hoort erbij. Je vertoont geen fysieke agressie.
 • Het kan voorkomen dat je je somber voelt en misschien zelfs kampt met zelfdoodneigingen, je staat open voor begeleiding en geeft aan dat je hulp nodig hebt wanneer het niet goed met je gaat. Bij daadwerkelijke pogingen moeten wij overgaan op opname door GGZ;
 • Je bent verslaafd maar je hebt je verslavingen onder controle en bent eventueel in behandeling, dat is ontzettend knap. Helaas zijn wij niet de geschikte locatie voor jou, dit ter bescherming van andere bewoners;
 • Je wil geen medicatie meer nemen die is voorgeschreven door een specialist, in het belang van je welzijn zal je deze moeten blijven slikken. Woonvorm Bij het Kruispunt kan meekijken en ondersteunen in de gesprekken met de behandelaar om te kijken naar alternatieven;
 • Het kan voorkomen dat het een keer niet lukt om een gemaakte afspraak na te komen, om een goede samenwerking te realiseren en om jouw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden is het belangrijk dat je je best doet om gemaakte afspraken na te komen;
 • Heb jij een ZM (Zorg machtiging)? Dat is geen probleem;
 • Ben je slechthorend? Zolang we zonder gebarentaal kunnen communiceren is het geen probleem.
 • Je bent blind of slechtziend, onze woonvorm is niet aangepast op jouw hulpvraag, een woonadres voor blinden en slechtzienden is meer passend, zie adreslijst op www.ntvg.nl;
 • Je heb een lichamelijk beperking en kan jezelf met behulp van trippelstoel of rolstoel voortbewegen, Geen probleem, onze woning is daarvoor geschikt.
 • Je bent in staat om minimaal een half uur alleen te zijn zonder fysieke begeleiding in de buurt. Begeleiding is wel 24/7 bereikbaar mocht er echt wat aan de hand zijn.
 • Weglopen is in theorie mogelijk, wij zijn namelijk een open instelling, dat wil zeggen, wij sluiten geen bewoners op in eigen kamers. Dit willen we ook graag zo houden. Weglopen veroorzaakt veel onrust bij medebewoners en begeleiding. Het weglopen kan voor een verminderd functioneren van medebewoners zorgen en is daarom niet wenselijk. Om de rust binnen de woongroep te behouden zitten er consequenties vast aan het feit als je wegloopt.
 • Je bent (tijdelijk) op zoek naar een andere woonplek, je ervaart psychische problemen en de situatie thuis leid eronder. Je staat open voor hulp en begeleiding door een hulpverlener in de vorm van therapie.