Aan de rand van het dorp Oosterwolde bieden wij een tiental mensen een woonplek in een christelijke leefsfeer. Oosterwolde is een centrumplaats in de regio. Er zijn voorzieningen als: winkels, een bibliotheek, een gezondheidscentrum en het busstation.

Maatregelen rondom Corona

VOOR WIE?

Ieder die hier woont, heeft op de een of andere manier ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.
Een persoonsgebonden budget of zorg in natura stelt je in staat om de nodige zorg en/of begeleiding bij ons in te kopen.

 

De bewoners van ons huis hebben:

- Niet aangeboren hersenletsel
- Een psychische beperking
- Een lichamelijke beperking

Soms is dat gecombineerd met beperkingen in het sociaal-maatschappelijk functioneren.

De bewoners van ons huis kunnen:

Op de één of andere manier zelf inhoud geven aan hun leven door:

- Geregelde dagbesteding
- Oppakken van huishoudelijke taken
- Bijdragen aan een veilig leefklimaat
- Accepteren van de benodigde ondersteuning.

De bewoners van ons huis behoeven:

Ondersteuning bij wat ze niet kunnen, bevestiging bij dat wat er wel mogelijk is.

 

DOOR WIE?

Door een team van gemotiveerde en competente (bevoegde) beroepskrachten. De teamleden laten zich inspireren door hun christelijke levensovertuiging. Zij proberen zorgvuldig en respectvol uitvoering te geven aan het hulpaanbod. Het hulpaanbod wordt bij de komst van elke nieuwe bewoner in overleg vastgesteld.

We beschikken over het kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties. Onze werkwijze wordt jaarlijks getoetst aan de hand van objectieve criteria. Daarnaast maken we gebruik van externe vertrouwenspersonen waar bewoners, dan wel medewerkers een beroep op kunnen doen.

De woning

In onze woonboerderij 'Bij het Kruispunt' wonen we zelf in het voorhuis. In het achterhuis zijn 10 kamers gerealiseerd voor de bewoners.

Lees meer

Wie zijn wij?

Alexander en Paulien de Jong

Alexander en Paulien de Jong-Brouwer, allebei in 1983 geboren en in 2018 zijn wij eigenaar geworden van een woonboerderij in Oosterwolde (Fr). Deze woonboerderij is in 2008 opgezet, we hebben bewoners die hier al wonen vanaf de start maar ook bewoners die hier onlangs hun plek hebben gevonden. Alexander was voorheen werkzaam in de gezondheidszorg, Paulien was voorheen werkzaam als manager in de drogisterij. Samen met ons gezin zijn wij vanuit de Veluwe naar het prachtige Oosterwolde gekomen.

Missie en Visie

Onze missie op onze prachtige locatie te Oosterwolde is om een ieder die bij ons woont laagdrempelige zorg te bieden. De bewoner staat centraal. “Bij het kruispunt” is betrokken en denkt mee met elke bewoner. Wij bieden zorg op maat en hebben de kennis om op hulpvraag en behoefte zorg te geven en te sturen. Wij willen graag dat een ieder die bij ons woont zich veilig en gehoord voelt.

Onze visie is constant een veilige woonplek aanbieden, wij proberen om op de hoogte te zijn van alle veranderingen in de zorg en spelen daar zo goed mogelijk op in. Elke bewoner krijgt de ondersteuning die zij nodig hebben in de alledaagse levensbehoeften en bij het creëren van een rol in de maatschappij.